Trực Tiếp Thánh Lễ An Táng Đức Tổng Giám Mục Phaolô Bùi Văn Đọc Ngày 17/3/2018 - Hot Video

Loading...

Trực tiếp thánh lễ an táng đức tổng giám mục phaolô bùi văn đọc ngày 17/3/2018

Download video Channel: Giáo Xứ Bồng Tiên

Trực Tiếp Thánh lễ an táng Đức tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc ngày 17/3/2018 Trực Tiếp Thánh Lễ An Táng Đức Tổng Phaolo Bùi Văn Đọc - Tại Trung Tâm Mục Vụ Giáo Phận Sài Gòn Xúc động - Bài giảng lễ phát tang - Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc Lm Ignatio Hồ Văn Xuân chia sẻ về sự ra đi đột ngột của Đức cố TGM Phaolô Bùi Văn Đọc Tổng Hợp Những Bài Thánh Ca Tuyệt Đỉnh Trong Thánh Lễ An Táng ĐTGM Paul Bùi Văn Đọc Video nghi thức Tẩn liệm và đóng nắp quan tài cho Đức Cố Tổng Giám Mục Phaolô Bùi Văn Đọc Nhìn Lại Cuộc Đời Đức Tổng Giám Mục Phaolô Bùi Văn Đọc TGM TGP Sài Gòn 1 Hạt Giống Tình Yêu | Ca Đoàn Tổng Hợp | Thánh lễ an táng Đức Cha Phaolo Bùi Văn Đọc Bệnh Viện nơi Đức TGM Phaolô Bùi Văn Đọc qua đời ngày 7/3/2018 Bài Giảng Đức Giám mục Phụ tá Louis Nguyễn Anh Tuấn Thánh lễ Phát tang Đức cố TGM Phaolô Bài giảng Thánh Lễ an táng cố TGM Paul Bùi Văn Đọc gây CHẤN ĐỘNG dư luận Nghi thức Tẩn liệm - Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc Thánh Ca Lễ An Táng Đức Tổng Phaolo Bùi Văn Đọc - Thánh Ca Đỉnh Cao

Trực Tiếp Thánh Lễ An Táng đức Tổng Giám Mục Phaolô Bùi Văn đọc Ngày 17/3/2018

Nguồn: WGPSG

https://www.facebook.com/giaoxubongtien/

https://www.youtube.com/giaoxubongtien

http://giaoxubongtien.org/

CHUYỂN TIẾP

Trực Tiếp Thánh lễ an táng Đức tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc ngày 17/3/2018

Thánh lễ sẽ được truyền hình trực tiếp trên các trang của Tổng Giáo Phận Sài Gòn và Các Trang của Giáo Xứ Bồng Tiên

Loading...

Comment : Trực tiếp thánh lễ an táng đức tổng giám mục phaolô bùi văn đọc ngày 17/3/2018

Keyword most popular