Tiểu Sử Đức TGM Phaolô Bùi Văn Đọc - Hot Video

Loading...

Tiểu sử đức tgm phaolô bùi văn đọc

Download video Channel: Tin tức Công Giáo

Tiểu sử Đức TGM Phaolô Bùi Văn Đọc Những Trăng Trối của Đức Tổng Phaolô Bùi Văn Đọc Trước Lúc ra đi Thánh lễ Phong chức Giám mục của Đức cha Phaolô Bùi Văn Đọc Thánh cả Giuse đã lìa trần như thế nào? ĐỒ HÌNH NỘI TẠNG TRÊN MẶT @GS.TSKH Bùi Quốc Châu Bài giảng cảm động của Đức Thánh Cha 28/1/2018: Nhà nào có Đức Mẹ, ma quỷ không vào Nhìn Lại Cuộc Đời Đức Tổng Giám Mục Phaolô Bùi Văn Đọc - TGM TGP Sài Gòn KH,Ô,NG THỂ LÝ GIẢI - Tượng Đức Mẹ kh,ó,c ra dầu thơm JPII và VN 1/5: Tiểu Sử ĐGH Gioan Phaolô II ĐIỀU PHI THƯỜNG TRONG CÁI TẦM THƯỜNG Á THÁNH ANNA MARIA - Vị Bảo Trợ Các Bà Mẹ Gia Đình/công giáo GDTM - Bài giảng Lòng Thương Xót Chúa ngày 20/7/2018 GS TSKH Bùi Quốc Châu chữa bệnh bằng huyền công cho anh Kỳ Nhà Thờ Gỗ Cổ Nhất Thế Giới - Công trình tượng đồng về mầu nhiệm Kinh Mân Côi

Tiểu Sử đức Tgm Phaolô Bùi Văn đọc

tiểu Sử đức Tgm Phaolô Bùi Văn đọc

Ngài sinh ngày 11 tháng 11 năm 1944 tại Đà Lạt, thuộc tỉnh Lâm Đồng, giáo phận Đà Lạt (Việt Nam). Năm 1956, ngài bắt đầu theo học tại Tiểu Chủng viện Sàigòn, rồi lên Đại Chủng viện vào năm 1963, và sau đó được gửi đến Rôma, theo học tại trường Urbanô. Từ năm 1964 đến năm 1970, ngài tiếp tục học về triết học và thần học tại Đại học Giáo Hoàng Urbanô, và đạt được bằng cấp về cả hai ngành. Ngài được phong chức linh mục vào ngày 17 tháng 12 năm 1970. Sau khi thụ phong, ngài là một giáo sư tại Tiểu Chủng viện và Đại Chủng viện Đà Lạt. Năm 1975, ngài được bổ nhiệm làm linh mục chánh xứ và chịu trách nhiệm về việc đào tạo các đại chủng sinh sống rải rác khắp giáo phận.

Năm 1994, ngài được bổ nhiệm làm Tổng Đại Diện của Giáo phận Đà Lạt. Nhân dịp Thượng Hội Đồng Giám Mục Châu Á (1998), ngài được các giám mục Việt Nam bổ nhiệm làm “chuyên gia”. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II bổ nhiệm ngài làm giám mục Mỹ Tho ngày 26 tháng 3 năm 1999, và được tấn phong vào ngày 20 tháng 5 cùng năm...

Loading...

Comment : Tiểu sử đức tgm phaolô bùi văn đọc

Keyword most popular