Tiểu Sử Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc - Hot Video

Loading...

Tiểu sử đức cha phaolô bùi văn đọc

Download video Channel: Công Giáo

Tiểu sử Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc Xúc động - Bài giảng lễ phát tang - Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc Ng,ỡ ng,à,ng với XUẤT THÂN của Đức cố Tổng Giám Mục Phaolo Bùi Văn Đọc Giám mục đệ đơn từ chức vì bị Linh mục chống đối Linh mục đoàn Tổng Giáo phận Sài Gòn Tất Niên 05-02-2018 Lm Ignatio Hồ Văn Xuân chia sẻ về sự ra đi đột ngột của Đức cố TGM Phaolô Bùi Văn Đọc Việt Nam có thể có Tân Hồng Y trong tương lai? Tiểu sử Đức Cha Tôma Nguyễn Thái Thành - Giám mục phụ tá Giáo phận Orange California Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc qua đời tại Roma - Xin cúi chào tất cả Tôi ra đi Đức Cha Đạo chia sẻ về cuộc gặp gỡ Đức Thánh Cha Phanxicô tại Rôma Tiểu sử Đức Cha Tôma Vũ Đình Hiệu Chân dung 14 Hồng Y mới ✠ Đức Tổng Phaolô Bùi Văn Đọc giảng lễ 26/06/2016

Tiểu Sử đức Cha Phaolô Bùi Văn đọc

tiểu Sử đức Cha Phaolô Bùi Văn đọc

Khẩu hiệu Giám mục: "Chúa là niềm vui của con"

Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc đã làm Chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam trong nhiệm kỳ 2013-2016. Ngài sinh ngày 11 tháng 11 năm 1944 tại Đà Lạt, một tỉnh miền núi Tây Nguyên Việt Nam. Năm 1956, ngài bắt đầu cuộs sống tu trì tại Đại Chủng Viện Sàigòn. Sau đó, ngài theo học hai môn triết học và thần học tại Đại học Giáo Hoàng Urbanô ở Rôma, từ năm 1964 đến năm 1970, trước khi được phong chức linh mục tại giáo phận Đà Lạt vào ngày 17 tháng 12 năm 1970. Sau đó, ngài làm Hiệu trưởng Đại Chủng viện Minh Hòa của giáo phận từ năm 1975 trước khi được bổ nhiệm làm Cha Chánh Đại Diện vào năm 1995. Trong thời gian này, ngài còn là giáo sư dạy học thần học tín lý ở các đại chủng viện Sàigòn, Hà Nội và Huế trong thời gian từ 1986 đến 2008.

Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II bổ nhiệm ngài làm Giám Mục Mỹ Tho vào ngày 26 tháng 3 năm 1999. Ngài đã được Tổng giám mục Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn của Sàigòn truyền chức Giám Mục vào ngày 20 tháng 5 cùng năm.

Ngài được Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm Tổng Giám mục Phó của Sàigòn vào ngày 28 tháng 9 năm 2013; và vào ngày 22 tháng 3 năm 2014, ngài đã thay Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn trong cương vị Tổng giám mục thứ ba của tổng giáo phận.

Loading...

Comment : Tiểu sử đức cha phaolô bùi văn đọc

Keyword most popular