Tiểu Sử Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc - Hot Video

Loading...

Tiểu sử đức cha phaolô bùi văn đọc

Download video Channel: Công Giáo

Tiểu sử Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc Giám mục đệ đơn từ chức vì bị Linh mục chống đối Xúc động - Bài giảng lễ phát tang - Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc Thánh Lễ Giỗ 100 ngày Đức Cố TGM Phaolô Bùi Văn Đọc Ng,ỡ ng,à,ng với XUẤT THÂN của Đức cố Tổng Giám Mục Phaolo Bùi Văn Đọc Video nghi thức Tẩn liệm và đóng nắp quan tài cho Đức Cố Tổng Giám Mục Phaolô Bùi Văn Đọc TIỂU SỬ và Lời TRĂN TRỐI Cuối Cùng Của TGM Phaolô Bùi Văn Đọc Những hình ảnh cuối của Đức Tổng Phaolô Bùi Văn Đọc tại Roma Ảnh quý về Đức Cha Đọc với Giáo phận Mỹ Tho Cáo Phó: Đức Tổng Giám Mục Phaolô Bùi Văn Đọc - Tổng Giáo Phận Sài Gòn Qua Đời Những Giờ Phút Cuối Cùng Của Đức TGM Phaolô Bùi Văn Đọc Ở Roma ✠ Đức Tổng Phaolô Bùi Văn Đọc giảng lễ 26/06/2016 Xúc động - Những câu nói và hình ảnh cuối của vị Mục tử nhân lành Đức Tổng Phaolô Bùi Văn Đọc

Tiểu Sử đức Cha Phaolô Bùi Văn đọc

tiểu Sử đức Cha Phaolô Bùi Văn đọc

Khẩu hiệu Giám mục: "Chúa là niềm vui của con"

Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc đã làm Chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam trong nhiệm kỳ 2013-2016. Ngài sinh ngày 11 tháng 11 năm 1944 tại Đà Lạt, một tỉnh miền núi Tây Nguyên Việt Nam. Năm 1956, ngài bắt đầu cuộs sống tu trì tại Đại Chủng Viện Sàigòn. Sau đó, ngài theo học hai môn triết học và thần học tại Đại học Giáo Hoàng Urbanô ở Rôma, từ năm 1964 đến năm 1970, trước khi được phong chức linh mục tại giáo phận Đà Lạt vào ngày 17 tháng 12 năm 1970. Sau đó, ngài làm Hiệu trưởng Đại Chủng viện Minh Hòa của giáo phận từ năm 1975 trước khi được bổ nhiệm làm Cha Chánh Đại Diện vào năm 1995. Trong thời gian này, ngài còn là giáo sư dạy học thần học tín lý ở các đại chủng viện Sàigòn, Hà Nội và Huế trong thời gian từ 1986 đến 2008.

Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II bổ nhiệm ngài làm Giám Mục Mỹ Tho vào ngày 26 tháng 3 năm 1999. Ngài đã được Tổng giám mục Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn của Sàigòn truyền chức Giám Mục vào ngày 20 tháng 5 cùng năm.

Ngài được Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm Tổng Giám mục Phó của Sàigòn vào ngày 28 tháng 9 năm 2013; và vào ngày 22 tháng 3 năm 2014, ngài đã thay Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn trong cương vị Tổng giám mục thứ ba của tổng giáo phận.

Loading...

Comment : Tiểu sử đức cha phaolô bùi văn đọc

Keyword most popular