Nhìn Lại Cuộc Đời Đức Tổng Giám Mục Phaolô Bùi Văn Đọc TGM TGP Sài Gòn - Hot Video

Loading...

Nhìn lại cuộc đời đức tổng giám mục phaolô bùi văn đọc tgm tgp sài gòn

Download video Channel: PTVH

Nhìn Lại Cuộc Đời Đức Tổng Giám Mục Phaolô Bùi Văn Đọc - TGM TGP Sài Gòn Quá khứ của Luy Nguyễn Anh Tuấn: ẤN TƯỢNG Những Trăng Trối của Đức Tổng Phaolô Bùi Văn Đọc Trước Lúc ra đi Những hình ảnh cuối cùng của Đức TGM Phaolô Bùi Văn Đọc Lm Inhaxiô Hồ Văn Xuân nhận chức Chánh sở Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn Linh mục Hà Trần gửi tâm thư tới Hội Đồng Giám Mục Việt Nam: Thời cơ đã đến #VoteTv Đại Hội Thánh Mẫu La Vang 2018 -Thánh Lễ Kính Trọng Thể Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời |TGM Nguyễn Chí Linh Đức Giáo Hoàng Phanxicô được người dân trên thế giới yêu mến như thế nào? | Pope Francis Chúa Là Nguồn Vui Của Con | Thánh Ca Tưởng Nhớ Đức Cố TGM Phaolô Bùi Văn Đọc Ng,ỡ ng,à,ng với XUẤT THÂN của Đức cố Tổng Giám Mục Phaolo Bùi Văn Đọc Ảnh quý về Đức Cha Đọc với Giáo phận Mỹ Tho Đức Cha Tôma Nguyễn Văn Trâm từ chức Giám mục Chính Tòa Bà Rịa Đức cha Khảm chia sẽ những ngày cuối cùng của ĐTG Bùi Văn Đọc tại Roma

Nhìn Lại Cuộc đời đức Tổng Giám Mục Phaolô Bùi Văn đọc Tgm Tgp Sài Gòn

tiểu Sử đức Cha Phaolô Bùi Văn đọc

TGM Phaolô Bùi Văn Đọc (sinh ngày 11 tháng 11 năm 1944) là một giám mục Giáo hội Công giáo Roma người Việt Nam. Cha hiện là Tổng giám mục của Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam nhiệm kỳ 2013-2016.Cha cũng là nguyên Giám mục Chánh tòa Giáo phận Mỹ Tho. Khẩu hiệu giám mục của Cha là "Chúa là nguồn vui của con."

Cha sinh tại Đà Lạt.Trong quá trình tu tập, từ năm 1956, Cha học tại nhiều nơi: Tiểu chủng viện Sài Gòn, Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn và tại Đại học Truyền giáo Urbaniana Rôma. Năm 1970, Cha trở về Việt Nam và thụ phong linh mục ngày 17 tháng 12. Sau khi thụ phong linh mục, Cha lần lượt được bổ nhiệm làm giáo sư Tiểu chủng viện Simon Hòa, Đại chủng viện Minh Hòa và Viện Đại học Đà Lạt. Năm 1975, Cha được bổ nhiệm làm Giám đốc Đại chủng viện Minh Hòa, giáo sư Thần học tín lý tại Giáo hoàng Học viện Thánh Piô X Đà Lạt, và các Đại chủng viện Sài Gòn, Huế và Hà Nội. Từ năm 1995, Cha kiêm thêm nhiệm vụ Tổng đại diện Giáo phận Đà Lạt.

Ngày 26 tháng 3 năm 1999, Cha được Tòa Thánh bổ nhiệm làm Giám mục chính tòa Giáo phận Mỹ Tho. Lễ tấn phong Giám mục của Cha diễn ra tại nhà thờ Chánh tòa Đà Lạt ngày 20 tháng 5 cùng năm do Tổng giám mục Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn làm chủ phong. Hai vị phụ phong là Giám mục Bartôlômêô Nguyễn Sơn Lâm, Giám mục Chánh tòa Giáo phận Thanh Hoá và Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Giám mục Chánh tòa Giáo phận Đà Lạt. Ngày 27 tháng 05 năm 1999, Tân giám mục Ðọc nhận Giáo phận.

Ngày 28 tháng 9 năm 2013, Cha được Tòa Thánh bổ nhiệm làm Tổng giám mục phó của Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh với quyền kế vị. Cùng với bổ nhiệm trên đây, Tân Tổng giám mục Phó Bùi Văn Ðọc cũng được bổ nhiệm làm Giám quản Tông Tòa giáo phận Mỹ Tho.

Tại kỳ họp thứ 12 của Hội đồng Giám mục Việt Nam tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh, Cha đã được các giám mục bầu làm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam nhiệm kỳ 2013-2016. Ngày 19 tháng 10 năm 2013, Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh cử hành lễ bế mạc Năm Đức Tin, nhân dịp này giới thiệu Tân Tổng giám mục Phó Bùi Văn Đọc đến giáo dân.

Ngày 22 tháng 3 năm 2014, Giáo hoàng Phanxicô đã chấp thuận đơn từ nhiệm tổng giám mục của hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, tổng giám mục phó Phaolô Bùi Văn Đọc đương nhiên kế vị chức tổng giám mục theo Giáo luật. Sáng ngày 24 tháng 4 năm 2014, Tân Tổng giám mục Chánh tòa Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh Phaolô Bùi Văn Đọc chủ sự lễ nhận chức vụ.

Ngày 29 tháng 6 năm 2014, Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc nhận dây pallium do Đức Giáo Hoàng Phanxicô trao. Ngày 13 tháng 9 cùng năm, Đức Giáo Hoàng bổ nhiệm Cha làm thành viên Bộ truyền giáo.

Chủ tịch HĐGM VN nhiệm kì 2013 - 2016

_____________________________________________

Video sử dụng tài liệu của: BTT Hội Đồng Giám Mục Việt Nam & Tổng Giáo Phận Sài Gòn

Loading...

Comment : Nhìn lại cuộc đời đức tổng giám mục phaolô bùi văn đọc tgm tgp sài gòn

Vinh Vu
Vinh Vu

xin chúa đưa ngài về thiên đàng alelua

Trang Thu
Trang Thu

Con mua cho giam được o với chua an lành aleluia

Keyword most popular