zZz Hải Âu 199x zZz

Lâu Về Lại Khu.. Là Kóa Fim Để Xem À. f606f606..Một Lần Khờ Dại. Một Đời Nkớ Tkươq f60cf60cGấu Ckó Tự Xưq Bú Cu Sốq Qa Nqày f60f f60fTkáh mod xoa kn ckối.Qs và kái kết :((