Võ Hoàng Qui

Ukulele - tình nhi nữ - tây vương nữ quốc (đàn nhỏ khó đàn quá f602f602f602)Lấy Mega kill đâu có dễ :-))Cùi bắp chơi liên quân: Lữ BốCùi bắp chơi Thane...