Trieu Nguyen

[LMHT] Highlight MasterYi - 16.07.18[LMHT] - Duo cùng đại gia Bitcoin - Cuong Nguyen, Long Lâm[Factorio] - Ngày 3 - Tiến tới xây dựng Science Pack 3 [P.3][Factorio] - Ngày 3 - Tiến tới xây dựng Science Pack 3 [P.2][Liên Quân Mobile] - Ngày 3 - Đá World Cup + Cày Rank[Liên Quân Mobile] - Ngày 3 - Hành trình cày rank[Factorio] - Ngày 2 - Tiến tới xây dựng Science Pack 3[Liên Quân Mobile] - Ngày 2 - Hành trình cày rank Liên Quân[LMHT] - Ngày 2[Factorio] - Ngày 1 - Khởi đầu, Science Pack 1&2[unbox] - Aorus robot - Limited edition![Unbox] - Gigabyte Aorus AC300W - Đơn giản mà tinh tế![Intro] Trieu Nguyen's Channel - welcome