THỎ NGỌC

Tôi đang xem cái quái gì vậy trời?thích là chịchVừa xinh vừa hát hayTrận đánh kinh điển của chung tử đan