Phương Lan

Bình Trọng Tên đường gì mà toàn HÚNG CHÓ, HÀNH, TỎI vHọ nhà mình 3 đời truyền thống VỆ SINH THỰC - Hài Bình Trọng Cười Vỡ BụngCoi là Cười với Phim Hài Mới Nhất 2018 - Phim Hay Trung Ruồi, Minh Tít Cười Vỡ BụngCười sặc cơm với Hài Quang Tèo Kim Xuyến - Một thời vang bóngCười Vỡ Bụng 2018 - Hài Công Lý Hay Nhất mà Ngày xưa hay xemCười rụng răng 2018 - Chị trông tốn giai lắm cơ - Hài Bình TrọngCười rụng răng 2018 với Màn tán ra mắt nhà gái của danh Hài Chiến Thắng, Bình Trọng