Minh channel

Cs Đan TrườngCS Đan Trường hát ở Kinh Cùng - Hậu Giang ( 7/4/2018)Cs Vĩnh Thuyên Kim hát ở KG - HG (7/4/2018)Ngọc trai ở Phú QuốcHát muốn nổ luôn đám cưới Long Xuyên ( đi đám cưới ) p2Hát muốn nổ luôn Long Xuyên ( đi đám cưới )