Linh Phạm

NGOẠI Y3 — gđg áp xe gan amip — BS.SáiNGOẠI y3 — Gđg sỏi omc/đã cắt túi mật 2— BS.SáiNGOẠI y3 — Gđg sỏi omc/đã cắt túi mật 1— BS.Sái