Linh Mai Channel

Các bạn nghĩ sĩ thanh sẽ thuộc về ai ? Lý bình hay Hạo đôngKhi nhi katy và lê chi đấu nhan sắc các bạn sẽ chọn team nào?Giữa bimax mì gõ vs hạo đông vs anh tú các bạn chọn ai?Giữa hariwon vs ngọc thảo vs khởi my các bạn chọn ai ?Giữa yaya vs diệu nhi vs sĩ thanh các bạn chọn ai?Giữa Quang Bảo vs Gin vs Lincoln các bạn chọn ai