karaoke00

Bằng Kiều và Mỹ Linh đối đáp + Bản tình cuối - Bằng Kiều 28.10.12dẫu có lỗi lầm + giới thiệu ekip -Bằng Kiều in concert 28.10.12Thao thức vì em ( em là tất cả) + Buồn ơi chào mi - Bằng Kiều in concert 28.10.12Chị tôi - Bằng Kiều in concert 28.10.12NƠi tình yêu bắt đầu - mất đoạn len tone- Bằng Kiều in concert 28.10.12Trái tim không ngủ yên _bằng kiều + mỸ linh in concert 28.10.12Để nhớ một thời ta đã yêu - Bằng Kiều in concert 2012Chuyện lạ + Anh sẽ nhớ mãi +Linh hồn đã mất - Bằng Kiều in concert 28.10.12Xin lỗi anh - Bằng Kiều + Minh Tuyết - BK in concert 28.10.12Bằng Kiều hát chèo - BK in concert 28.10.12Bằng Kiều trách khéo khán giả Hà Nội - BK in concert 28.10.12Lắng Nghe mùa xuân về - Bằng Kiều + Hồng Nhung in Concert 28.10.12Đổi thay+Một ngày mùa đông+Nếu điều đó xảy ra - Bằng Kiều in concert 28.10.12Hà Nội ngày trở về - Bằng Kiều in concert 28.10.12Em ơi Hà Nội Phố - Bằng Kiều in Concert 28.10 tại HN