JAIKer TM

Raz Mùa 7 Có Gì Hay? (5v5) Liên Quân | Jaiker TMZill Mùa 7 Có Gì Hay? ( 5v5 ) Liên Quân | JaiKer TMZephys Mùa 7 Có Gì Hay? ( 5v5 ) Liên Quân | Jaiker TMOrmarr Mùa 7 Có Gì Hay? (Solo 1vs1 ) Liên Quân | Jaiker TMZuka Mùa 7 Có Gì Hay? (Solo 1vs1 ) Liên Quân | Jaiker TMSlimz Mùa 7 Có Gì Hay ? ( solo 1vs1 ) Liên Quân | Jaiker TMKriknak Mùa 7 Có Gì Hay? ( solo 1vs1 ) Liên Quân | JaiKer TMKil'Groth MÙA 7 Có Gì Hay ( Solo 1vs1 ) Liên Quân | Hacker TMBatman Mùa 7 Có Gì Hay? ( Solo 1vs1 ) Liên Quân | Jaiker TMLiliana SoLo Vs Zephys Lên Đồ Cách Tank ( Liên Quân )^^Triệu Vân Mùa 7 Có gì hay? ( Solo 1vs1 ) Liên Quân | Jaiker TMArduin SoLo Vs Ngộ Không ( Liên Quân )^^Lữ Bố SoLo Vs Thane ( Liên Quân )^^