Dương Thái Hưng

Vietnamese Fireman Training - Bài huấn luyện của các Chiến sỹ PCCC Việt NamMaru Maru Mori Mori