Chiến Nguyễn Duy

Tên lửa nước ghép 2 tầng p2(Chiến Nguyễn Duy)Thử bắn tên lửa nước ghép 2 tầng p1 (Chiến Nguyễn Duy)Thử thách xem ko dật mình (Chiến Nguyễn Duy)Con quỷ Và anh nông dân -cổ tích hiện đại cực hài (Mai Thanh Tiện)Thử thách luộc xúc xích vs STING ăn NTN.(Chiến Nguyễn Duy Official)Thử rán trứng ngoài trời nắng liệu có chín và cái kếtThanh niên ngu người bị ny đá thất tình nhẩy lầu cực hài (chiến nguyễn duy official)Thử thách ăn xoài chua vs muối ớt cay (chiến nguyễn duy official)