Đức TGM Phaolô Bùi Văn Đọc Giảng Lễ An Táng Bà Cố Maria Thân Mẫu Cha Phêrô Tráng - Hot Video

Loading...

đức tgm phaolô bùi văn đọc giảng lễ an táng bà cố maria thân mẫu cha phêrô tráng

Download video Channel: Giáo phận Mỹ Tho

Đức TGM Phaolô Bùi văn Đọc giảng lễ an táng bà cố Maria, thân mẫu Cha Phêrô Tráng Những hình ảnh cuối của Đức Tổng Phaolô Bùi Văn Đọc tại Roma Phản ứng của Đức Thánh Cha và giáo triều Rôma trước cái chết đột ngột của ĐTGM Phaolô Bùi Văn Đọc Phái đoàn GP Mỹ Tho chúc tết thân mẫu Đức Cha Phêrô ĐTC bày tỏ Cảm xúc về sự ra đi đột ngột của ĐTGM Phaolô Bùi Văn Đọc BÀI GIẢNG ĐỨC CHA PHAOLÔ BÙI VĂN ĐỌC TẠI AD LIMINA 2009 Xúc động - Bài giảng lễ phát tang - Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc Đức Hồng Y và các Giám Mục cùng dâng lễ tại TGP Sài Gòn Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc thăm giáo điểm Cả Nổ 10.2013 (1) Các Giám Mục Việt Nam viếng mộ Thánh Phaolô Tông Đồ NGHI THỨC NHẬP QUAN, DI QUAN VÀ THÁNH LỄ PHÁT TANG ĐỨC CHA PHANXICO NGUYỄN VĂN SANG Đức Tổng Phaolô Bùi Văn Đọc giảng lễ an táng Cha Bùi Văn Minh Nghi thức Tẩn liệm - Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc

đức Tgm Phaolô Bùi Văn đọc Giảng Lễ An Táng Bà Cố Maria Thân Mẫu Cha Phêrô Tráng

thánh Lễ An Táng Bà Cố được Cử Hành Lúc 9g00 Ngày Thứ Ba 22.12.2015, Tại Nhà Thờ Chánh Tòa…

Loading...

Comment : đức tgm phaolô bùi văn đọc giảng lễ an táng bà cố maria thân mẫu cha phêrô tráng

Keyword most popular