Sao bang tv

Sao bang tv Nguyễn Xuân Phúc lên KẾ HOẠCH bỏ của chạy lấy người khi Kinh Tế VN bên bờ PHÁ SẢN Từ nhân viên ngân hàng: Người dân hãy nhanh chóng R/Ú/T T/I/Ề/N để mua Vàng và USD trước khi bị mất Nữ Tướng Emily khóc NỨC NỞ kêu gọi người dân Việt Nam đứng lên không cho Cuốc Hội bán nước Lời HIỆU TRIỆU sáng ngày 24/06 của thanh niên yêu nước khiến 90 triệu DÂN NÔ NỨC hưởng ứng BT KẸT XE Thời sự RFA: Thế giới LO NGẠI khi Nguyễn Phú Trọng ban hành lệnh TH/I/ẾT QU/ÂN LU/ẬT ở Sài Gòn Tin vui cho người dân Việt Nam: Quốc Hội Mỹ đã tiếp nhận Hồ Sơ vận động của HT Thích Thông Lai Tin vui: Cao ủy Nhân Quyền LHQ vào cuộc đ/i/ề/u t/r/a 200 người VN bị B/Ắ/T C/Ó/C ở Sài Gòn LM Nguyễn Duy Tân HIỆU TRIỆU giáo dân Công Giáo cùng chung tay CỨU NGUY DÂN TỘC Nguyễn Phú Trọng MẤT TÍCH sau ngày cho Tàu Cộng THUÊ ĐẤT và bất ngờ xuất hiện sau ngày 17/06 TIN CHẤN ĐỘNG: Người dân miền Bắc chuẩn bị ĐỐI PHÓ sao với tình trạng RÒ RỈ Hạt Nhân của Trung Cộng? Cuốc Hội Việt Nam đứng trước NGUY CƠ sụp đổ vào ngày 17/06 khi không làm tròn trách nhiệm Hãy nghe bé gái người Mỹ gốc Việt nói gì về việc Thím Ngân cho Tàu Cộng thuê đất 99 năm Kh,ở,i t,ố công dân Mỹ Nguyễn Phú Trọng DÁM COI THƯỜNG Donald Trump sao? Con trai của Nguyễn Xuân Phúc bị chính phủ Mỹ đuổi về Việt Nam sau khi VC bắt Will Nguyễn Hàng loạt Đại Biểu Quốc Hội bỏ ra về vì không muốn mang tội danh BÁN NƯỚC như Nguyễn Xuân Phúc Nữ tướng Emily KHÓC SUNG SƯỚNG khi có 10 triệu người dân Việt Nam THỨC TỈNH và XUỐNG ĐƯỜNG Mỹ rút khỏi Nhân Quyền LHQ Việt Nam chuẩn bị nhận lệ/nh tr/ừng ph/ạt mới vì vi phạm Nhân Quyền Chính phủ Mỹ ỦNG HỘ người dân Việt Nam x,u.ố.ng đư.ờ.ng để thoát khỏi ác NÔ LỆ của Tàu Cộng Người dân Việt Nam hãy chuẩn bị Thức Ăn và Nước Uống trước ngày T,Ổ,NG Đ,Ộ,NG V,I,Ê,N 17/06